زاد گاه و تاریخ تولد هیچ کس در هیچ نقشه و تقویمی نیست چرا که آدم ها هر لحظه در تپش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد می شوند . هفت آبان سالروز کوروش کبیر بر تمام هموطنان مبارک باد .
ما نمی گوییم کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم . ما می گوییم کوروش تا جاودانه زنده ای ، ما بیداریم چون تو بیدارمان کردی .
روح پاکت غریق رحمت الهی باد و نام مبارکت تا همیشه پاینده بادارسال توسط مصطفی در جمعه 6 آبان‌ماه سال 1390 با 0 نظر