ثمری گر ندهد آه ، فغان خواهد داد

اثری گر نکند ناله ، دعا خواهم کرد

=====================

ثنا گفت بر سعد زنگی کسی

که بر تربتش باد رحمت بسی

=====================ارسال توسط مصطفی در چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر