حسرت مرغ اسیری کشدم کز دامی

کرده پرواز و به کنج قفسی افتادست

======================

حال هیچ آشنا نمی پرسی

یا همین حال ما نمی پرسی

=====================ارسال توسط مصطفی در چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر