ذوق آن جستن از قفس ناگاه
من شناسم نه مرغ فارغبال
========================
ذره ام من ، آفتاب من تویی
قطره هستم من ، سحاب من تویی
========================ارسال توسط مصطفی در سه‌شنبه 8 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر