روزگاری نازک اندامی ز من برتافت روی
می رود عمری که در زلفش گرفتارم هنوز
=======================
رو نمیآرد به مهر و ماه تا آیینه هست
می شناسد یار ما قدر نگاه خویش را
=======================ارسال توسط مصطفی در جمعه 11 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر