ز سوز عشق هر گه می فرستم نامه دلبر را
فتد از نامه ام آتش پر و بال کبوتر را
==========================
ز بخت پست من آن بلبلم که پروازش
اگر بلند شود تا به آشنیان نرسد
==========================ارسال توسط مصطفی در جمعه 11 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر