ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر
راست چون عارض گل گون عرق کرده یار
========================
ژاژ خاید ، ظرافت انگارد
هرزه گوید ، لطیفه پندارد
========================ارسال توسط مصطفی در جمعه 11 آذر‌ماه سال 1390 با 2 نظر