ساقی به جام عدل بده باده ، تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند
=====================
سوزد دل از برای من و من برای دل
امشب امیدوار شدم از وفای دل
=====================


ارسال توسط مصطفی در پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر