شهرت عشق کند زمزمه حسن بلند
شد ز یوسف ، سخن عشق زلیخا مشهور
=========================
شاهد شیرین لبم بوسه نهان می دهد
آری رسم پری بوسه نهان دادن است
=========================


ارسال توسط مصطفی در پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر