طوطی از خاموشی آیینه می آید به حرف
مهر خاموشی به لب زن تا به دل گویا شوی
==========================
طاق ابروی تو ام در ازل آمد بنظر
تا ابد سجده بر آن قبله جان خواهم کرد
==========================ارسال توسط مصطفی در شنبه 19 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر