ظاهرا شوریده و شیدا شدم
لیک در باطن همانم که بدم
==================
ظلم رها کن به وفا درگریز
خلق رها کن به خدا در گریز
==================ارسال توسط مصطفی در شنبه 19 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر