عاشق آن است و فکر سر و سامانش نیست
پیرهن گربه تنش هست گریبانش نیست
===========================
عاقلان نقطه ی پرگار وجود اند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند
===========================ارسال توسط مصطفی در شنبه 19 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر