قسم به زلف سیاهت ، چنان پریشانم
چه هرچه غیر تو ، از خاطرم فراموشست
=========================
قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست
به خاکپای تو کانهم ازین سوگندست
========================ارسال توسط مصطفی در سه‌شنبه 22 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر