خداوندا ، کمکم کن اگر کسی با من ناراستی می کند من با او راستی کنم ، اگر کسی رهایم می کند من به او خوبی کنم ، اگر از یکی کمکی خواستم کمکم نکرد ، وقتی او سراغ من آمد ، من بخشنده باشم . اگر یکی قهر می کند من پیشش بروم . خداوندا کمکم کن اگر یکی پیش دیگران بدی هایم را می گوید ، همه جا خوبی اش را بگویم ، و اگر یکی به من خوبی می کند ، از او درست تشکر کنم و اگر بدی هم می کند ، فراموش کنم . خدایا ! کمکم کن موقع فروبردن عصبانیتم ، موقع آشتی دادن مردم ، موقع دوست کردن آدم هایی که از هم دور اند ، موقع پنهان کردن بدی های دیگران ، موقع مهرباتی ، موقع فروتنی و موقع خوش رویی ، به قشنگی بنده های خوبت باشم و به زیبایی آن ها باشم .


ارسال توسط مصطفی در چهارشنبه 23 آذر‌ماه سال 1390 با 1 نظر