گفتم : به خواب دیدن ، زلفت چگونه باشد؟
گفتا : که خویشتن را در پیچ و تاب بینی
=========================
گفنم : عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق ، بیشتر و صبر کمتر ، است
=========================ارسال توسط مصطفی در شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر