مستی حیرت مرا محروم کرد از ذوق وصل
یار در آغوش و من مشتاق پیغامم هنوز
=========================
می دهم مستی به دل ها گرچه مستورم ز چشم
بوی آغوش بهارم در چمن پیچیده ام
=========================ارسال توسط مصطفی در جمعه 2 دی‌ماه سال 1390 با 0 نظر