درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت ، بی عرضگی را صبر و تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند .


ارسال توسط مصطفی در سه‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1391 با 0 نظر