1) لذتی که از علم و دانش حاصل می شود ، بالاترین لذت ها می باشد .

(ساموئل - اسمایلز)

2) برای این که دانش ملکه شود ، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است .

(جورج - برناردشاو)