1) زنان ، همانطور اند که مردان آنها را می خواهند .

(ساشا - گیتری)

2) امتحان کنید مرد را به فعل او نه به قول .

(افلاطون)