سپاه باید پشت مردم باشد ، اصل مردمند . ارتش هم باید پشت مردم باشد . ارتش و سپاه باید بگویند جانم فدای مردم . اگر بگوید جانم فدای رهبر انحراف است . اصل مردمند . رهبر هم جانش فدای مردم است . ما همه برای مردمیم . سپاه باید از حقوق مردم دفاع کند . پشتیبان مردم باشد . اگر بگوید جانم فدای رهبر که این می شود همان زمان شاه . پس مردم برای چه انقلاب کردند .


ارسال توسط مصطفی در چهارشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1391 با 0 نظر