تماشا بر نتابد سینه ی او

نظر گردی است بر آیینه ی او

====================

ترسم آزاد نسازد ز قفس صیادم

آنقدر تا که ره باغ رود از یادم

====================ارسال توسط مصطفی در سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر