چون بلبلی که با قفس آید به گلستان

رفتم به کشور خود و در غربتم هنوز

======================

چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان

دل از انتظار ، خونین دهن از امید ، خندان

======================ارسال توسط مصطفی در چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر