ضعیفان را منه بر دل گزندی
که درمانی به روز زورمندی
=================
ضعف بر مجنون من کردست عالم را وسیع
هر کف خاکی مرا دامان صحرا می شود
=========================ارسال توسط مصطفی در پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر