غم ما بود از شادی منت آلود
درد را می کشم و ناز مسیحا نکشم
======================
غم عشق آمد و غم های دگر پاک ببرد
سوزنی باید کز پای درآرد خاری
=====================ارسال توسط مصطفی در شنبه 19 آذر‌ماه سال 1390 با 0 نظر